Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hannahbell
hannahbell
Uleczy cię czas, ta wszystkożerna świnia, i staniesz się kaleką. Albowiem uleczenie, o którym dzisiaj marzysz, będzie twoim kalectwem.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
hannahbell

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
hannahbell
hannahbell
3132 ddab 500
Reposted fromyikes yikes viacynamon cynamon
hannahbell
4427 23f1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadelavide delavide
hannahbell
4060 d40e
Tags: Marcin.
Reposted fromcarameltea carameltea viadusz dusz
hannahbell
5568 b4db 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaelinela elinela
hannahbell
0610 462c
Tags: Marcin.
hannahbell
Reposted fromsassenach sassenach viajethra jethra
hannahbell
5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
hannahbell
Play fullscreen
Czy każdy nasz krok w tył jest krokiem wstecz?
hannahbell
Play fullscreen
wejdź, to Twój ogród.. 
hannahbell
hannahbell
7154 c2bb 500
Barcelona
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajagger jagger
9670 279f 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viagabor gabor
hannahbell
Reposted frombluuu bluuu viasalami salami
hannahbell
9432 77b6 500
Reposted fromadejsza adejsza viasalami salami
hannahbell
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
hannahbell
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl