Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
hannahbell
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viahormeza hormeza
hannahbell
2882 9a5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabutterfly94 butterfly94
hannahbell
6483 cd29 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
hannahbell
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 
Reposted frommeiren meiren viaNoCinderella NoCinderella
hannahbell
hannahbell
hannahbell
Reposted frombluuu bluuu
hannahbell
Reposted frommyrla myrla viakaktu kaktu
hannahbell
0449 fa13 500
Reposted bygabor gabor
hannahbell
1026 dee0
Reposted frommartynkowa martynkowa viaLusia Lusia
hannahbell
hannahbell
hannahbell
1565 82f4
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasttefcia sttefcia
hannahbell
9007 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalmostlover almostlover
hannahbell
9719 6f16
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainvisibility invisibility
hannahbell
hannahbell
hannahbell
Uleczy cię czas, ta wszystkożerna świnia, i staniesz się kaleką. Albowiem uleczenie, o którym dzisiaj marzysz, będzie twoim kalectwem.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
hannahbell

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
hannahbell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl